Dedić pustio u probni rad sistem u Ahmovićima

0
1034

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedići premijer BPK Goražde Emir Oković u probni rad supustili hidromelioracijski sistem na lokalitetu Ahmovići-Kodžaga polje
Time je okončana prva faza projekta rekonstrukcije i razvoja modernih sistema za navodnjavanje na području Grada Goražde

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i predstavnik Svjetske banke Alojz Dunđer posjetili su danas Bosansko-podrinjski kantona Goražde. Na sastanku sa premijerom Emirom Okovićem i ministrima u Vladi BPK Goražde, kojem su prisustvovali i predstavnik u Domu naroda Mustafa Kurtović i predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća, razgovarano je o realizovanim projektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i o aktivnostima u narednom periodu.
Nakon sastanka, federalni ministar je u pratnji domaćina posjetio lokalitet Ahmovića-Kodžaga polje gdje su u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (IDP) kojeg implementira PIU Šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a finansira Svjetska banka, izvođeni radovi na izgradnji hidromelioracijskog sistema. Sistem je danas priključen na niskonaponsku distributivnu mrežu te su se stekli uslovi da se pusti u probni rad, čime je završen prvi dio projekta.
„Za nas je veoma značajno navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području Federacije BiH, jer trenutno je samo 1,5 posto poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjava. Iz tog razloga, započeli smo projekte u deset općina u Federaciji, a između ostalog, u općinama Goražde i Foča- Ustikolina na području BPK Goražde. S ovim projektima želimo da spriječimo probleme sa sušom koje smo imali svake dvije godine, kako bi poljoprivredni proizvođači bili sigurni da neće pretrpjeti štete koje su imali ranijih godina. Štete u poljoprivredi kada su suše u pitanju, u samo jednoj godini su tolike da možemo završiti projekte navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u svim općinama u Federaciji. Vlada Federacije se zadužila kod Svjetske banke u iznosu od 22,9 miliona za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i ti projekti su trenutno u realizaciji. Očekujemo da i pored ovih sredstava kroz projekte IFAD-a obezbijedimo našim poljoprivrednim proizvođačima sekundarnu mrežu kako bi došla do svake parcele, kako bi u konačnici bio realiziran i stavljen u funkciju ovaj projekat“- kazao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.
Kako ističe premijer BPK Emir Oković, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizovan je niz projekata u oblasti vodoprivrede. Radi se o višemilionskim projektima koji se odnose na izgradnju obaloutvrda, prije svega u općini Pale u FBiH.
„Mi smo iskoristili priliku da kandidujemo nastavak tih aktivnosti i u Gradu Goražde i čini mi se da s druge strane imamo susretljivost. Kada govorimo o oblasti vodoprivrede imamo potrebu da saniramo naplavine ispod industrijske zone „Bekto precisa“ i mislim da je to nešto što je ova Vlada stavila sebi u zadatak u ovom mandatu i siguran sam da ćemo to uspjeti realizovati. Realizaciju ovog projekta će pratiti IFAD sa izgradnjom sekundarne mreže u narednom periodu, te uz pomoć njih ćemo realizovati oko 10 projekata koje će kanton sufinansirati“-riječi su premijera Okovića.
gorazde online

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here